Karakteristike darovite djece

Primjećujete da je vaše dijete drugačije od druge djece? Ovaj bi vam članak trebao pomoći u osvještavanju njegovih osobina koje mogu upućivati na potencijalnu darovitost.

Darovita djeca razviju se prije vremena. Prve korake u svladavanju nekog područja poduzimaju ranije no što je to uobičajeno za njihovu dob. Jednako tako, u tom području napreduju brže od prosječne djece jer u njemu lako uče. Darovita djeca, osim što uče brže od prosječne djece, uče drukčije i s obzirom na kvalitetu – od odraslih traže minimum pomoći i mentorstva pri svladavanju područja u kojima su aktivna jer uglavnom uče samostalno. Otkrića do kojih dođu uzbudljiva su i motivirajuća, a svako takvo otkriće odvodi darovito dijete korak naprijed. Ova djeca često samostalno stvaraju pravila unutar same aktivnosti i stvaraju nove, neobične načine rješavanja problema. Upravo je to glavna razlika između bistrog i darovitog djeteta – bistro dijete puno zna jer može primati puno informacija, ali one dolaze na inicijativu roditelja; darovito dijete s druge strane samostalno istražuje i intrinzično je motivirano za usvajanjem novih znanja. Uz to, kod darovitog djeteta postoji visoka doza kreativnosti koju primjenjuje u bilo kojem području – na kreativan (originalan, nov, maštovit) način dolazi do novih rješenja, osmišlja kreativne načine uporabe svakodnevnih predmeta… Darovita djeca istinski su motivirana da shvate smisao područja u kojem pokazuju znakove prijevremene razvijenosti. Izražavaju intenzivan interes i sposobnost oštrog fokusiranja. Kada su zaokupljena učenjem u području u kojem su aktivna, proživljavaju stanja pri kojima se potpuno udubljuju i izgube osjećaj za vanjski svijet. Sretna kombinacija opsesivnog interesa za jedno područje zajedno sa sposobnošću lakog učenja u tom području dovodi do visokih postignuća. Imaju istančanu moć zapažanja, razvijeni kritičko mišljenje, kreativnost u podlozi koje je divergentno mišljenje, vole eksperimentirati i istraživati, imaju široke i neobične interese.

Često se neprepoznata darovitost netočno interpretira

Naime, upravo s obzirom na široku paleta osobina darovite djece predškolske dobi, često se događa da se neke od njih na procijene simptomima darovitosti, već pogrešno. Primjerice, budući da su darovita djeca visoko motivirana i jako usmjerena prema onome što ih zanima, imaju visoku razinu energije, često ih se pogrešno dijagnosticira kao hiperaktivne. Također, kako imaju potrebu postaviti velik broj pitanja i tako zadovoljiti svoju znatiželju i široke interese, odrasli za njih često kažu da su „prava napast“ i okarakteriziraju ih neodgojenima i zločestima.

Dvostruke posebne potrebe

Darovitost jest posebna potreba, a često se kod djece javlja u kombinaciji s nekom od teškoća u razvoju pa govorimo o dvostrukim ili višestrukim posebnim potrebama. Tako je moguće da darovito dijete ima ADHD, teškoću iz spektra autizma, poremećaj senzorne integracije, neke od teškoća učenja (disleksija, disgrafija…) ili se teškoće manifestiraju u socio-emocionalnom razvojnom aspektu.

Ono što je vrlo čest slučaj, a proizlazi iz specifičnih osobina darovite djece, jest neujednačen kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Dok su kognitivno iznadprosječni s obzirom na svoju dob, darovita djeca mogu kaskati u socio-emocionalnom razvoju upravo zbog svojih posebnosti. Primjerice, vršnjaci ih mogu doživljavati čudnima s obzirom na drukčije interese i sposobnosti. Darovita djeca često žele biti vođe u aktivnostima, mogu postati preautoritativni i šefovati drugima, vole organizirati aktivnosti pa to čine na način koji je drugoj djeci presložen i teško razumljiv, nisu tolerantni prema drugoj djeci koja ne razumiju pojave kao oni, vole raditi po svome pa imaju teškoća u grupnim aktivnostima, imaju neobičan smisao za humor, vrlo teško podnose poraz, imaju izražene perfekcionističke sklonosti… Zbog svega toga darovite pojedince treba razumjeti i poticati usvajanje socijalnih vještina kako bi se lakše snalazili u kolektivu vršnjaka te u istome doživljavali zadovoljstvo koje će neminovno utjecati na razvijanje pozitivne slike o sebi i visokog samopoštovanja.

Darovitost je, dakle, sklop iznadprosječnih sposobnosti, kreativnosti i specifičnih osobina ličnosti koje se javljaju u jednom ili više područja. Ukoliko nešto od navedenog primjećujete kod svoje djece, savjetujemo da o tome razgovarate sa stručnjacima kako bi se na vrijeme ustanovilo je li riječ o darovitosti, izbjegla pogrešna etiketiranja te kako bi se djetetu pristupilo na ispravan način.