Uloga i zadaće logopeda

 • Otkrivanje djece s komunikacijskim i govorno-jezičnim odstupanjima
 • Trijažna ispitivanja, procjena i praćenje komunikacijskih i govorno-jezičnih poremećaja
 • Logopedska dijagnostika
 • Prevencija komunikacijskih i govorno-jezičnih poremećaja
 • Terapijski postupci s djecom s poremećajima socijalne komunikacije, oštećenjima sluha, artikulacijskim i fonološkim poremećajima, nerazvijenim predvještinama čitanja, pisanja i matematike, poremećajima čitanja i pisanja, poremećajima tečnosti govora, usporenim/nedovoljno razvijenim govorom teškoćama kognitivnog funkcioniranja, poremećajima glasa, posebnim jezičnim teškoćama, poremećajima oralno-laringealnih funkcija, kroničnim bolestima, višestrukim teškoćama
 • Opservacija djece s posebnim potrebama u odgojnoj skupini
 • Praćenje tijeka rehabilitacije djece izvan vrtića
 • Upućivanje djece na specijalističke obrade
 • Vođenje dokumentacije o djeci
 • Plan, priprema i organizacija rada s djecom te obrada podataka o trijažnim ispitivanjima, dijagnostičkim postupcima, obrada anamnestičkih podataka
 • Izrada i realizacija individualiziranog odgojno-obrazovnog programa
 • Izrada vrtićkih mišljenja i nalaza
 • Procjena spremnosti djece za školu
 • Savjetodavni i instruktivni rad s roditeljima u cilju podrške roditelja u rehabilitaciji
 • Savjetodavni i instruktivni rad s odgojiteljima, upute za postupanje s djecom s teškoćama
 • Pomoć oko održavanja higijene glasa odgojitelja
 • Izrada stručnih pisanih naputaka i vježbi za rad kod kuće
 • Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa ustanove kao i u izvješću o radu ustanove
 • Sudjelovanje u poslovima vezanim uz upis djece u vrtić i formiranju odgojnih skupina
 • Priprema i podrška u provođenju akcijskih istraživanja