Odgoj za održivi razvoj

U ranoj i predškolskoj dobi djeca imaju najbolje predispozicije za stjecanje temeljnih vrijednosti za odgovorno i samostalno življenje. Jedna od ovih temeljnih vrijednosti podrazumijeva ekološku osjetljivost i osviještenost, ljubav prema prirodi te brigu za okolinu. Kako bi djeca ostvarila sve svoje potencijale kroz istraživanje, uočavanje i rješavanje problema te razvijala vještine i sposobnosti za očuvanje prirode i okoliša, potrebno im je omogućiti boravak u poticajnom okruženju koje to omogućuje. Djetetu treba pružiti mogućnost da često boravi u prirodi te se kroz različite organizirane ili slobodne aktivnosti upoznaje s okolinom i svijetom oko sebe. Uključivanjem u ekološke aktivnosti dijete stječe spoznaje o funkcioniranju prirode te utjecaju koji ljudi imaju na okoliš. Razvijanjem ljubavi prema biljnom i životinjskom svijetu te očuvanju prirode općenito, kod djece potičemo razvoj pozitivnog stava prema prirodi, preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke te ga usmjeravamo na odrastanje u odgovornog i savjesnog građanina svijeta.