Vrste i funkcije centara aktivnosti

Formiranjem raznovrsnih centara aktivnosti, koji su međusobno praktično povezani, stvaramo strukturu sobe dnevnog boravka koja pomaže djetetu da se u njoj lakše snalazi i osjeća ugodno. Kvalitetna struktura sobe djetetu bi trebala pružati preglednost, red te jasnoću materijala i sadržaja. Tematska odijeljenost centara djetetu olakšava izbor materijala i aktivnosti u koje će se s veseljem upuštati. Tijekom pedagoške godine, centre aktivnosti, kao i poticaje koji se u njima nalaze, nadopunjavamo te mijenjamo prema interesima djece kako bi uvijek imala mogućnost aktivno učiti kroz igru i zabavu. Načela kojima bismo se trebali voditi pri formiranju sobe dnevnog boravka u vrtiću jesu: preglednost (jer je sigurnost djece najvažnija, a preglednost nam omogućuje da djecu u svakom trenutku imamo na oku), prohodnost (jer nam je važno da se djeca mogu slobodno kretati prostorom), prilagođenost (prilagođenost materijala i poticaja prema dobi, visine namještaja, tematskih poticaja prema interesima djece), opremljenost (bogatstvo materijala koji potiču na igru i istraživanje, zadržavaju interes djeteta), praktičnost (npr. smjestiti likovni centar blizu sanitarnog čvora, centar svjetla i sjene čim dalje od prozora; pobrinuti se da nam se poticaji ne svode npr. samo na plakate s fotografijama ili da služe samo za estetiku već da su djeci opipljivi i da njima mogu manipulirati i istraživati ih, pomoću njih aktivno učiti).

Sljedeće je navedeno nekoliko primjera centara aktivnosti koje možemo oblikovati u sobi dnevnog boravka djece, s kratkim opisom njihovih funkcija i mogućnosti.

GLAZBENI CENTAR

 • potiče na kreativno izražavanje kroz glazbu
 • razvija slušnu percepciju
 • istraživanje zvuka, melodije i ritma
 • potiče na improvizaciju u stvaranju glazbe i plesnih pokreta
 • upoznavanje različitih vrsta glazbala i specifičnosti zvukova koje proizvode
 • izrada različitih glazbala od neoblikovanog materijala (limenke, boce, posude, rižu, novčiće, gumice…) u suradnji s djecom
 • lako se povezuje s aktivnostima u likovnom i dramsko-scenskom centru (kroz likovno stvaranje uz pozadinsku glazbu, kroz glumu, ples, pokret…)

LIKOVNI CENTAR

 • zbog praktičnosti, smješta se blizu sanitarnog čvora (npr. pranje ruku i likovnog pribora)
 • potrošni materijali moraju biti raznovrsni i dostupni djeci (slobodan izbor materijala), aktivnost djece jasličke dobi uvijek pod nadzorom zbog sigurnosti
 • upoznavanje raznovrsnih likovnih tehnika (vježbanje hvata kista/olovke/drvene bojice/tuša/spužvice/pincete…, istraživanje miješanja boja, različitih tekstura…)
 • slobodno kreativno izražavanje – mogućnost da dijete komunicira bez riječi te mu daje osjećaj moći kroz stvaranje vlastitih djela
 • likovno stvaralaštvo s pozadinskom glazbom s ciljem prenošenja emocija na likovni uradak
 • lako se povezuje i s dramsko-scenskim centrom (izrada različitih elemenata potrebnih za izvođenje igrokaza/predstave/skečeva – kostima, scenografije, lutaka…)
 • kod djece stvara ljubav prema kulturi i umjetnosti

DRAMSKO-SCENSKI CENTAR

 • slobodno dramsko-scensko izražavanje djeteta kroz lutku ili u kostimu
 • samostalna izrada lutaka, kostimografije i scenografije (likovnost, kreativnost, šivanje)
 • samostalno osmišljavanje priče – sloboda u izražavanju i stvaranju tijeka događaja priče, osmišljavanje likova i dodijeljivanje osobina po izboru, imitiranje situacija i događaja iz stvarnog života – projiciranje
 • glazbeni elementi uljpšavaju priču i čine da se doima stvarnijom – glazbeni doživljaj
 • interaktivne slikovnice kao poticaj kroz koji dijete manipulira različitim predmetima, stvara svoju priču, osmišljava različite situacije, oživljava različite likove

CENTAR EMOCIJA

 • socio-emocionalni i spoznajni razvoj
 • dijete upoznaje vrste emocija i raspoloženja, načine reagiranja u određenim situacijama
 • poticaji: ogledalo, fotografije s izrazima lica/grimasama, slikovnice koje opisuju situacije u kojima osjećamo različite emocije i ponašamo se u skladu s njima (primjerena i neprimjerena ponašanja, empatija, zdravo izražavanje emocija…), likovni materijali i tehnike – izražavanje emocija kroz likovnu kreativnost, loptice ili kocka s izrazima lica, personalizirane lutke za proigravanje situacija, kutija puna osjećaja, povezivanje boja s osjećajima, igre pantomime, dnevna tablica osjećaja u koju svako dijete bilježi kako se taj dan osjeća, povezivanje glazbe s osjećajima, memory kartice s osjećajima, društvena igra „Čovječe, ne ljuti se“

SENZOMOTORIČKI CENTAR

 • specifičan za djecu jasličke dobi
 • istraživanje auditivnih (sluh), gustatornih (okus), olfaktornih (njuh), vizualnih (vid), taktilnih (dodir), proprioceptivnih i vestibularnih podražaja (kretnje zglobova i tijela, ravnoteža, orijentacija u prostoru)
 • u jasličkoj dobi – istraživanje samo osnovnih boja
 • istraživanje rastresitih materijala i njihove teksture, boje i mirisa: pijesak, pijesak u boji, riža, kukuruzna krupica – uvijek pod nadzorom zbog sigurnosti djece (stavljanje u usta specifično za jasličku dob)
 • centar svjetlosti i sjene (različite perspektive, doživljaji te uzročno-posljedične veze); mogu se opremiti različitim svjetlećim lampicama i naljepnicama, ogledalima, folijama, vrećicama s bojom, svjetlećim podlogama na koje možemo stavljati predloške u različitim bojama i oblicima…
 • sportski poligoni (za provlačenje, penjanje, preskakanje… – razvoj motorike i okulomotorike, snalaženje i orijantacija u prostoru, spretnost)

KROJAČKI CENTAR

 • simbolička igra oponašanja situacija iz stvarnog života (odlazak krojaču)
 • mjerenje, bojanje, crtanje, rezanje, brojanje, računanje, izrada nacrta (razvoj fine motorike, predmatematičkih vještina, planiranje…)
 • osnove šivanja, provlačenje igle kroz tkaninu – razvoj fine motorike, pod nadzorom odgojitelja zbog sigurnosti djece
 • može se povezati s dramsko-scenskim centrom (izrada kostima, lutaka, scena)

CENTAR STOLARA/MAJSTORA

 • simbolička igra za djecu starije predškolske dobi
 • kreativno konstruiranje, rad s drvetom, pilicom, čavlima, čekićem (razvoj motorike, kreativnosti, planiranje, logičko promišljanje i povezivanje, dogovaranje i suradničko učenje s drugom djecom)
 • uvijek pod nadzorom zbog sigurnosti djece (oštri i opasni materijali)

CENTAR KUHINJE

 • simbolička igra
 • priprema jela, postavljanje stola za obrok – stvaranje navika
 • učenje pravila lijepog ponašanja za stolom
 • imenovanje različite vrste hrane, načina pripreme obroka, posuda i pribora za jelo
 • najčešće grupna aktivnost djece ili aktivnost u kojoj se dijete obraća lutki i brine za nju (razvoj empatije i brige za druge, odgovornost)
 • potiče razvoj motorike kroz aktivnosti (miješenje kruha, guljenje krumpira, nalijevanje vode)
 • razvoj koncentracije (praćenje recepta za pripremu obroka – praćenje količine i redoslijeda dodavanja namirnica)
 • potiče matematičko razmišljanje (brojanje – dvije žlice šećera, mjerenje – vaganje voća – pojam težine i uspoređivanje, početak učenja razlomaka – rezanje torte na jednake dijelove)
 • često se povezuje s obiteljskim centrom (kuhinja + dnevni boravak = atmosfera doma)

OBITELJSKI CENTAR

 • svojom strukturom podsjeća na dom, npr. na kuhinju ili dnevni boravak
 • simbolička igra – imitiranje situacija iz stvarnog života (najčešće uloga roditelja i djece, ostalih članova obitelji, kućnih ljubimaca i slično)
 • mekani namještaj, jastučići, lutke, slikovnice, plišane igračke (čitanje priča lutkama – razvoj empatije i brige za druge)
 • potiče suradnju među djecom, uvježbavanje rješavanja konfliktnih situacija, razvoj komunikacijskih vještina

CENTAR LIJEČNIKA/ZUBARA

 • simbolička igra
 • djetetu pomaže da se uživi u situaciju odlaska liječniku/zubaru, upozna izgled prostora i predmete/instrumente koje koriste u radu – djetetu psihički može olakšati prvi odlazak zubaru/liječniku, umanjiti strah
 • razvija se empatija kroz liječenje i brigu za pacijenta (drugo dijete, lutku, plišanu igračku i slično)
 • podiže se svijest o važnosti održavanja higijene
 • usvajaju se spoznaje o posljedicama loše brige za zdravlje
 • poticaji: liječnički i zubarski pribor, krevet za pacijenta, garderoba ili zakriveni prostor za presvlačenje, stolić za recepciju s telefonom i/ili računalom, stolica za čekaonu, papirići za recepte za lijekove, liječnička/zubarska kuta, plakati ili modeli s anatomijom tijela, prazne kutijice i posudice – lijekovi…

ISTRAŽIVAČKI CENTRI

 • svaki centar može biti istraživački
 • istraživanje svojstava materijala, pojava
 • primjer: centar svjetlosti i sjene (uzročno-posljedično povezivanje pojava, kontrasti boja, istraživanje oblika, odraza, zrcaljenje…), eko centar (sijanje, sađenje, promatranje procesa klijanja i rasta biljke, promatranje lista mikroskopom, upoznavanje vrsta životinja i biljaka i njihovih karakteristika, istraživanje prirodnina, podizanje ekološke osviještenosti…), vodeni centar (istraživanje tekućina različite boje, istraživanje volumena, prelijevanje iz posuda različitih oblika, istraživanje koji predmet pluta, a koji tone i zašto…)
 • istraživanjem dijete spontano i na zabavan način usvaja spoznaje o svijetu oko njega


STOLNO-MANIPULATIVNI CENTRI I CENTAR MATEMATIKE

 • zanimljivi predmeti kojima se manipulira rukama za stolom (slagarice, konstruktori, umetaljke, puzzle, nizaljke/nizalice, memory kartice…)
 • razvoj logičkog zaključivanja, povezivanje pojmova, pamćenje i koncentracija, fina motorika, prostorni odnosi, matematika, predvještine čitanja i pisanja

GRAĐEVINSKI CENTAR

 • građevinski materijali različitih tekstura, oblika, boja, težine (najčešće kocke, karton, drveni štapići)
 • kreativnost u konstruiranju različitih zgrada, nastambi, puteva, cesta, gradova…
 • simbolička igra u samostalno kreiranom prostoru
 • razvoj fine motorike, logičkog povezivanja, rješavanja problema, planiranje, prostorni odnosi, računanje, uočavanje sličnosti i razlika, razvoj mašte

PROMETNI CENTAR

 • prometni odgoj (učenje pravila ponašanja u prometu)
 • upoznavanje raznovrsnih prijevoznih sredstava (prijevoz zrakom, vodom, kopnom)
 • učenje značenja različitih prometnih znakova i oznaka
 • izrada prometnica i prepreka od različitih materijala za kasniju simboličku igru

CENTAR STRANOG JEZIKA

 • centar opremljen poticajima kroz koje dijete upoznaje kulturu i običaje zemlje čiji jezik uči (npr. engleski: crveni autobusi, sat Big Ben, čaj i muffini, engleske pjesmice u pozadini, zastava zemlje, zemljopisna karta s lokacijom zemlje i glavnog grada…)
 • usvajanje jezične i gramatičke strukture kroz poticaje u centru: slikopriče koje prikazuju brojalice i pjesmice; slikovnice s različitom tematikom, igre pogađanja riječi – primjerice: ilustrirane na karticama, igra pogađanja zanimanja, štapne lutke koje djeca mogu koristiti za pričanje priča, glazba u pozadini ili koja se koristi za pokretne igre i pjesmice, memory kartice, flash kartice…

CENTAR ZA OSAMLJIVANJE

 • pomalo izoliran/zatvoren/odmaknut od ostalih centara ili odijeljen prozirnim zastorom (intimno, ali pregledno kako bi odgojitelj mogao vidjeti dijete)
 • ugodan, udoban, opremljen mekanim podlogama ili jastučićima, plišanim igračkama
 • u blizini slikovnice da ih djeca mogu listati sama, u miru, tišini
 • pruža mogućnost osamljivanja, odvajanja od ostale djece, eventualne buke

CENTRI POČETNOG ČITANJA I PISANJA

 • može se „provući“ kroz različite centre – knjižnica, tržnica, pošta…
 • knjižnica – listanje, posuđivanje knjiga
 • tržnica – izrada natpisa naziva predmeta, cijena
 • pošta – osim elemenata početnog čitanja/pisanja, i elementi matematike (vaganje, brojanje, računanje)
 • slikovnice kao glavni poticaj u ovakvim vrstama centara – posebnu vrijednost za djecu imaju one koje su izradili zajedno s odgojiteljima

Malaguzzi (1998) ističe prostor kao „neku vrstu akvarija koji odražava ideje, vrijednosti, sposobnosti i kulturu onih koji u njemu žive“. Po njemu, svako dijete ima „sto jezika“ za iskazivanje svojih stvaralačkih potencijala, a na odraslima je da te potencijale prepoznaju i kreiraju poticajno okruženje u kojem će se ti potencijali dalje razvijati (Valjan Vukić, 2012).