Priprema za školu

Polazak u školu je velika promjena za dijete. Pred njega se postavljaju zahtjevi s kojima se do sada nije susretalo. Zbog toga je važno da je dijete dovoljno razvijeno i zrelo, kako bi se s tim zahtjevima moglo nositi. Najvažniji kriterij za polazak djeteta u školu je kronološka dob. Sva djeca koja navršavaju 6 godina do 31.03. te su godine školski obveznici jer se pretpostavlja da će velika većina djece u toj dobi biti dovoljno zrela u svim područjima razvoja. S obzirom da je normalno da neka djeca sazrijevaju ranije, a neka kasnije, postoje kriteriji razvoja koje dijete mora zadovoljiti da bi bilo spremno za školu. To su sljedeće kategorije:

Fizička spremnost – u školi dijete mora više sati mirno sjediti, nositi školsku torbu, pratiti nastavu, koristiti olovku i drugi školski pribor, itd.

– zato su sljedeće karakteristike važne kod predškolskog djeteta:

– dobro zdravstveno stanje

– prosječna visina i težina

– dobro razvijen vid i sluh

– uredno razvijena krupna motorika (trčanje, penjanje, skakanje)

– fina motorika (pokreti prstiju izuzetno su važni za razvijanje sposobnosti pisanja)

-kako pomoći djetetu u razvoju fizičke spremnosti za školu (prvenstveno fine motorike)?

– izrezivanje jednostavnih i složenijih figura

– lijepljenje i sastavljanje likova iz izrezanih dijelova

– nizanje kuglica, tjestenine, itd. na konac

– modeliranje u glini, plastelinu ili tijestu

– svakodnevne aktivnosti (zakopčavanje, vezanje čvorova…)

Socijalno-emocionalna spremnost – od djeteta se u školi traži veća kontrola svojih emocija, odgađanje svojih želja i potreba, prihvaćanje procjenjivanja njegovog uratka i eventualnog neuspjeha u nekim zadacima, itd.

– karakteristike djeteta koje je spremno za školu:

– poštuje pravila ponašanja u igrama

– igru i pravila igre dogovara s drugom djecom

– voli se natjecati ali i lakše podnosi neuspjeh

– važno mu je birati prijatelje

– pokušava pomoći drugima

– može pričekati sa zadovoljenjem svojih potreba ako to situacija zahtijeva

– može se suzdržavati od naglih emocionalnih izljeva

– kako poticati uspješan socijalno-emocionalni razvoj kod svog djeteta?

– poticati razvoj samopouzdanja – osvijestiti djetetove uspješne strane

– omogućiti djetetu da sudjeluje u planiranju aktivnosti i poticati ga da dovrši započeto

– poticati njegovu inicijativnost

– omogućiti mu dolazak u situacije konflikta i frustracije zbog neuspjeha (npr. igre «čovječe ne ljuti se», kartanje, itd., uz praćenje djetetovih reakcija kad gubi i razgovor o tome)

Samostalnost – prilikom polaska u školu od djeteta se očekuje samostalnost u sljedećim područjima:

– hranjenje

– postavljanje stola i posluživanje prilikom obroka

– svlačenje i oblačenje

– odlazak na WC i higijena

– briga za svoje stvari

– spremanje za spavanje

– kako poticati razvoj samostalnosti i odgovornosti?

– davati djeci jednostavna zaduženja (postavljanje stola, zalijevanje cvijeća, odlazak u trgovinu, šetnja psa, itd.)

– podsjećanje na pravila bontona

– učenje i vježbanje ponašanja u prometu, uvježbavati najsigurniji put do škole

Intelektualna zrelost – kako bi dijete moglo pratiti i usvajati sva znanja i vještine na razini na kojoj se to od njega očekuje, potrebne su sljedeće karakteristike:

– mogućnost zadržavanja pažnje 15-30 min

– mogućnost prepričavanja kraćeg događaja ili priče u pravilnom slijedu: uvod, tijek i završetak

– opažanje i imenovanje boja (barem osam boja)

– orijentacija u vremenu (danas, sutra, jučer, poslije, dani u tjednu, razlikovanje doba dana – ujutro, prije podne, poslije podne, večer, itd.)

– orijentacija u prostoru (gore-dolje, lijevo-desno, ispod-iznad, sprijeda straga)

– analiziranje različitih osobina predmeta i pojava (geometrijski likovi, količinski odnosi: više, manje, jednako itd.)

– osim navedenoga, važno je ostvariti određenu razinu govornog razvoja; predškolsko dijete:

– razumije 10000 riječi (pasivni rječnik) od kojih nekoliko tisuća upotrebljava u vlastitom govoru (aktivni rječnik)

– govor je pravilan bez izostavljanja ili zamjenjivanja glasova

– u govoru pravilno koristi glagolska vremena, množinu i veznike

– rečenica je proširena, a duljina rečenice se povećava novim zavisnim rečenicama

– u prepričavanju priče ne navodi samo glavne događaje nego i detalje

– može rastaviti riječ na pojedine glasove (glasovna analiza; npr. mama à m-a-m-a) i glasove spojiti u riječi (glasovna sinteza; npr. t-a-t-a à tata)

– kako mogu potaknuti djetetov govorni razvoj?

– razgovarati s djetetom koristeći njegov rječnik i postepeno uvoditi nove riječi

– davati primjer djetetu govoreći pravilno u složenim rečenicama

– poticati dijete da prepriča priču, film, događaje, da priopći svoje misli i osjećaje

– igrati se riječima (rima, rastavljanje riječi na slogove i glasove ili njihovo sastavljanje u riječ, pronalaženje riječi koje počinju ili završavaju istim glasom, itd.)

– da bi moglo savladati školsko gradivo dijete bi trebalo imati razvijeno pažnju i mogućnost namjernog zapamćivanja:

– kako je s djetetom moguće vježbati pažnju i pamćenje?

– zapamtiti brojalice i pjesmice koje uče u vrtiću

– zapamtiti nazive ulica u kojima im žive prijatelji i rodbina, njihove rođendane i brojeve telefona, itd.

– igranje igara koje zahtijevaju pojačanu pažnju: domino, Memory, različite puzzle ili slagarice, rješavanje labirinta, itd.

– razvijenost opažanja (vidnog i slušnog) vrlo je važna i za usvajanje čitanja i pisanja

– kako kod djeteta poticati razvoj opažanja?

– u svakodnevnim aktivnostima (šetnji, pranju, odijevanju, pospremanju…) poticati djecu da pričaju ono što vide

– traženje određenog predmeta među drugim predmetima

– sortiranje predmeta prema različitim karakteristikama (boji, obliku, veličini, itd.)

– traženje razlika između crteža

– prepričavanje priča i recitiranje pjesmica

– slušanje glazbe

Vaše dijete se za školu priprema i u vrtiću, neke potrebne vještine i osobine razvija ili otkriva samo, ali najveći poticaj za rast i razvoj dobiva upravo od roditelja. Čak ako roditelj i nema vremena za osmišljavanje aktivnosti za rad s djecom svakodnevnica pruža puno prilika za učenje i vježbanje potrebnih sposobnosti.