Usvajanje vještina čitanja i pisanja

PREDVJEŠTINE ZA UČENJE ČITANJA I PISANJA:

 • fonološka svjesnost
 • prepoznavanje i imenovanje slova
 • pripovjedačka sposobnost
 • poznavanje, usvojenost rječnika
 • rani kontakt s pisanim tekstom, interes te svjesnost o pisanom tekstu
 • vizualno-prostorne sposobnosti, grafomotorika.

Kada započeti s učenjem čitanja i pisanja?

Formalno poučavanje čitanja i pisanja započinje s polaskom djeteta u školu, no ono već u predškolskoj dobi razvija niz predvještina. Glavni preduvjet za razvoj predvještina čitanja i pisanja je uredan jezično-govorni razvoj djeteta budući da djeca jezik usvajaju puno prije čitanja i pisanja.

RAZVIJANJE PREDVJEŠTINA

Iako vokabular obogaćujemo čitav život kroz nove spoznaje, najintenzivniji rast novih riječi javlja se baš u predškolskoj dobi. Dijete u dobi od 1-2 godine ima usvojeno 20-50 riječi, od 2-3 godine do 500 riječi, od 3-4 godine do 1500 riječi, od 4-5 godina do 2000 riječi te od 5-6 godina čak 3000-6000 riječi. Razvoj vokabulara tj. komunikacije na materinskom jeziku podrazumijeva razvoj sposobnosti izražavanja pojmova, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja u govornom i pisanom obliku. Kako bismo djeci pomogli pri razvijanju komunikacije, moramo se usredotočiti na razvijanje sljedeća tri područja:

 1. poticanje razvoja sluha, slušanja i razumijevanja govora,
 2. poticanje razvoja ekspresivnog govora,
 3. poticanje razvoja predčitačkih vještina,
 4. poticanje razvoja predpisačkih vještina.
 1. načini poticanja razvoja sluha, slušanja i razumijevanja govora
 • pokazivati interes za aktivnosti slušanja govora te književnih i scenskih umjetničkih djela
 • slušati govor odraslih i djece, priče, pjesmice, brojalice
 • razumjeti govor odraslih – izvršavati višestruke naloge, odgovarati na složenija pitanja
 • uspoređivati kvalitete zvuka i pravilno imenovati: tiho-tiše, glasno-glasnije, visoko-više, duboko-dublje
 • precizno locirati izvor zvuka.

2. načini poticanja razvoja ekspresivnog govora

– kroz bogaćenje rječnika, jačanje jezičnih vještina, vještina opisivanja i prepričavanja uz potrebu gramatički pravilno oblikovanog govora.

 • opisivati složenijim govornim izrazima događaje, radnje, pojave, odnose, osjećaje
 • koristiti imenice (jednina/množina), glagole, pridjeve (o boji, obliku, okusu, osjećajima, opisne pridjeve, suprotnosti, građevne pridjevem posvojne pridjeve), priloge, prijedloge (iznad, između, pokraj), zamjenice
 • prepričavati kraće priče po smislenom redoslijedu (početak/sredina/kraj)
 • konstruirati jednostavne i složene rečenice
 • formulirati gramatički pravilno oblikovane rečenice
 • pravilno izgovarati sve glasove.

3. načini poticanja razvoja predčitačkih vještina:

– kroz poticanje razvoja fonološke, fonemske svjesnosti i fonemskog imenovanja.

 • poznavati osnovne karakteristike pisma – rečenica, riječ, slovo, točka…
 • pokazivati pravilan smjer teksta s lijeva na desno, odozgo prema dolje
 • slušati, ponavljati, pamtiti, uočavati i smišljati rimu
 • uočavati prvi glas u riječima
 • rastavljati višesložne riječi na glasove
 • sastavljati višesložne riječi od pojedinačnih glasova
 • rastavljati riječi složenije slogovne strukture na glasove
 • sastavljati riječi složenije slogovne strukture od pojedinačnih glasova
 • povezivati slovo-glas
 • dodavati, oduzimati, premještati glasove u riječima
 • prepoznavati i imenovati slova.

4. načini poticanja razvoja predpisačkih vještina:

– kroz različite aktivnosti za razvijanje fine motorike.

 • izrezivati jednostavne i složenijie figure
 • lijepljenje i sastavljanje likova iz izrezanih dijelova
 • nizati kuglice, tjestenine na konac
 • modelirati u glini, plastelinu ili tijestu
 • svakodnevne aktivnosti (zakopčavati, vezati čvorove…)
 • imitirati slova s predložaka.

Dijete se za školu priprema i u vrtiću, neke potrebne vještine i osobine razvija ili otkriva samo, ali najveći poticaj za rast i razvoj dobiva upravo od roditelja. Čak ako roditelj i nema vremena za osmišljavanje aktivnosti za rad s djecom, svakodnevnica pruža puno prilika za učenje i vježbanje potrebnih sposobnosti.