Vrtićki pano u službi djeteta, roditelja i odgojitelja

Kutić za roditelje

Kutić za roditelje je najčešće pano ili ploča u dječjoj garderobi ili ispred sobe dnevnog boravka. Pristupačan je roditeljima te se nalazi u visini njihovih očiju. Preporuča se organizirati prostor u blizini panoa na način da roditelj koji dovodi ili odvodi dijete može negdje odložiti svoje stvari, u miru pročitati i zapisati/fotografirati informacije, sjesti. Obavijesti bi trebale imati naslov sadržaja u prvom planu (čitka, dovoljno velika slova, pregledna, obuhvatljiva jednim pogledom) kako bi roditeljima privukle pozornost.

Kutić za roditelje može sadržavati sljedeće informacije:

 • Dnevni ritam aktivnosti u vrtiću
  • Kratki prikaz tjednog plana aktivnosti
  • Mjesečni plan važnih datuma koje namjeravamo obilježavati
  • Tjedni jelovnik
  • Prijedloge za rješavanje učestalih/aktualnih roditeljskih dilema (edukativne teme i problematike – izbor igračaka, način rastanka s djetetom…)
  • Pravila vrtića ili skupine za koja se očekuje da ih poštuju i djeca i roditelji
  • Obavijesti (zamjene/bolovanja odgojitelja, najava izleta, sakupljanje PNM-a u suradnji s roditeljima, najava predstava ili sportskih aktivnosti, rasporedi kraćih programa ili izmjene u rasporedu, pozivi na roditeljske sastanke i radionice, općenito pozivi roditeljima na suradnju…)
  • Informativne i edukativne članke o područjima razvoja, karakteristikama i odgoju i obrazovanju djece specifične za tu određenu dobnu skupinu
  • Prikaz aktualnosti/aktivnosti/događanja u vrtiću u pisanom obliku ili u obliku fotografija djece u aktivnostima
  • ……

Kvalitetan kutić za roditelje sadržava aktualne informacije, uredan je, jednostavan, roditeljima lako čitljiv te estetski privlačan.

Pano u službi djeteta

(roditelja i odgojitelja)

Panoi s dječjim radovima vrlo su važni za samorefleksiju djece (različiti individualni i zajednički radovi, crteži, trodimenzionalni radovi, prikazi, fotografije, plakati, izjave djece). Dijete dokumentira –  stvara vlastiti rad, koji onda može komentirati, prisjećati se aktivnosti i samog doživljaja dok ga je stvaralo (kako se osjećalo, zašto je odlučio napraviti baš taj rad, tko mu je pomogao, je li mu ispao baš onako kako ga je zamišljao, bi li nešto promijenio…), može ga doraditi, uspoređivati s prijašnjim radovima ili radovima ostalih vršnjaka i slično. Na taj način dijete čini samorefleksiju, upoznaje samog sebe i svoje sposobnosti, želje, osjećaje i razmišljanja – raste na socioemocionalnoj i spoznajnoj razini.

Panoe s dječjim radovima, koji se nalaze u sobi dnevnog boravka djeteta, nastojimo smjestiti u centar s kojim su tematski povezani (primjerice: najčešće se radi o likovnim radovima pa se oni nalaze na panoima u sklopu likovnog centra ili o 3D konstrukciji/modelu koji se nalazi izložen npr. u građevinskom centru). Ukoliko se radi o panou s dječjim likovnim radovima, pano na princip užeta s kvačicama najbolje funkcionira jer ga djeca mogu samostalno „uređivati“, kvačiti ono što smatraju da treba biti na panou, ono što im je bitno i na što su ponosni. Na taj način ih potičemo da sama biraju koje će radove izložiti, a koje neće. Zidne ploče (kao što su primjerice magnetne ploče) možemo staviti u vrtićke/starije skupine jer djeca jasličke dobi često gutaju sitne predmete (npr. magnetiće) pa u jasličke skupine možemo radije staviti ploče na čičak s većim aplikacijama. Ukoliko se pano nalazi i ispred sobe dnevnog boravka, tada i roditelj može imati uvid u ono što njegovo dijete u vrtiću radi, koji su mu interesi, u čemu je uspješno, kako se izražava i kako doživljava svijet oko sebe. Dječji radovi i odgojitelju služe za bolje razumijevanje djeteta, njegovih osjećaja, interesa, vještina i sposobnosti te ga oni usmjeravaju u kvalitetnom planiranju daljnjih aktivnosti s djecom.

Ukratko, ovakav način prikazivanja dječjih radova, dijete osvještava o vlastitom procesu učenja, odgojitelja o kvaliteti svog rada s djecom, a roditelja o sposobnostima i vještinama svog djeteta te mu daje bolji uvid i razumijevanje procesa učenja djeteta u vrtiću.