Prepoznavanje znakova zlostavljanja djece

Cilj: upoznati sve vrste zlostavljanja, osvijestiti važnost uloge odgojitelja u pravovremenom prepoznavanju zlostavljanja djeteta te primjerenom reagiranju

1. aktivnost:

– odgojitelji uzimaju jednu ”medalju” (od kartona) – na nekima od njih piše ”Ja sam sretno dijete”, a na nekima su spomenute situacije u kojima su djeca žrtve nekog oblika nasilja. Odgojitelji čitaju što piše na drugim medaljonima i grupiraju se à rasprava o omjeru zlostavljane djece u realnom životu i vrtićkim skupinama te o primjerima zlostavljane djece kojima su bili svjedoci à osvještavanje!

2. aktivnost:

Fizičko zlostavljanje – voditelj iznosi definiciju fizičkog zlostavljanja, oblike i manifestacije, fizičke i ponašajne indikatore.

Odgojitelji u 3 grupe iznose 3 stvarne situacije fizičkog zlostavljanja djeteta:

 • diskusija o tome prikazuje li navedena situacija zlostavljanje
 • trebaju li odgojitelji reagirati
 • kako odgojitelji trebaju reagirati
 • kome se mogu obratiti za pomoć.

3. aktivnost

Seksualno zlostavljanje – voditelj iznosi definiciju, oblike i manifestacije, fizičke i ponašajne indikatore, primjere crteža seksualno zlostavljane djece.

Odgojitelji u 3 grupe iznose 3 realne situacije seksualnog zlostavljanja djeteta:

 • diskusija o tome prikazuje li navedena situacija zlostavljanje
 • trebaju li odgojitelji reagirati
 • kako odgojitelji trebaju reagirati
 • kome se mogu obratiti za pomoć.

4. aktivnost

Emocionalno zlostavljanje – voditelj iznosi definiciju, oblike i manifestacije, fizičke i ponašajne indikatore, primjere crteža emocionalno zlostavljane djece.

Odgojitelji u 3 grupe iznose 3 realne situacije emocionalnog zlostavljanja djeteta:

 • diskusija o tome prikazuje li navedena situacija zlostavljanje
 • trebaju li odgojitelji reagirati
 • kako odgojitelji trebaju reagirati
 • kome se mogu obratiti za pomoć.

5. aktivnost

Zlostavljanje zanemarivanjem – voditelj iznosi definiciju, oblike i manifestacije, fizičke i ponašajne indikatore.

Odgojitelji u 3 grupe iznose  3 realne situacije zanemarivanja djeteta:

 • diskusija o tome prikazuje li navedena situacija zlostavljanje
 • trebaju li odgojitelji reagirati
 • kako odgojitelji trebaju reagirati
 • kome se mogu obratiti za pomoć.

Voditelj sažima i iznosi zakonske i pravne obveze odgojitelja u slučaju spoznaje o zlostavljanju djeteta (prijava, kazna…).