Razvojne faze

(podjela prema dobi i razvojnim područjima)

3 MJESECA
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Aktivnosti su refleksne. Osim stereotipnih, javljaju se i prvi voljni pokreti (hvatanje i ispuštanje predmeta). Počinje razvoj ravnoteže i koordinacije.Sposobno je lokalizirati zvuk. Pogledom prati predmete ili osobe, u početku samo očima, kasnije i pokretima glave. Razlikuje okuse i mirise (npr.razlikuje miris svoje majke od mirisa drugih osoba).Izražava osmijeh odražavajući ugodu. Razlikuje emocije osoba prema promjenama izraza njihovih lica. Radije gleda u svoju majku nego u neku nepoznatu osobu.Svi zvukovi koje proizvodi su spontani i refleksni. Plače kad je gladno ili mu nije ugodno. Gukanje – najintenzivnije kad mu se roditelj obraća emotivno toplo.
3 DO 6 MJESECI
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Razvijaju se ravnoteža i koordinacija. Može se dobro osloniti na laktove dok leži na trbuhu. Okreće se s trbuha na leđa. Sjedi uz oslonac. Može držati predmete jednom rukom, objeručke te ih hvatati cijelom šakom.Prepoznaje lica poznati osoba i svojim izrazom lica pokazuje reakciju na njih. Počinje istraživati okolinu – razumije aktivnosti kojima može ponoviti zanimljive događaje npr. Stisnuti gumbić koji pokreće glazbenu podlogu u plišanoj životinji. Period funkcionalne igre.Izražava veselje osmijehom i sve jasnije izražava srdžbu. Pokazuje strah od nepoznatih ljudi.  Pojava prvog glasnog smijeha i brbljanja. Usavršava gukanje. Izgovara neke nejasne suglasnike. Oponaša glasovne podražaje iz okoline.
6 DO 12 MJESECI
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Sposobno je uspravno i samostalno sjediti s 9 mjeseci. Stoji uz pridržavanje s 9 mjeseci. Počinje puzati s 9 mjeseci. Hvata igračke, ispušta ih da bi primilo drugu, baca ih. S 12 mjeseci može staviti igračku u kutiju. Oponaša pokrete koje vidi – plješće, maše, lupa, šara.Otkriva uzrok i posljedicu (zna kako koristiti igračku da bi čuo zvuk koji voli). Počinju namjerna ponašanja – zamišlja cilj pa način kako ga ostvariti. Razvoj pamćenja – zna da nešto postoji iako mu trenutno nije u vidnom polju.Može imitirati radnju koju je vidjelo dan prije. Početak asocijativnog učenja – povezanost dvaju predmeta. Reagira na svoje ime (okreće se), na riječ „ne“(zaustavlja akciju), na „pa-pa“ (maše rukom). Pogledava prema imenovanim predmetima. Period funkcionalne igre uz pokazivanje stupnja društvenosti i prema drugoj djeci.Pokazuje separacijski strah. Pri kraju prve godine pojavljuje se sramežljivost. Pokazuje motivaciju za ovladavanjem vještinama (baratanje igračkom). Socijalno zaključivanje – koristi razumijevanje izraza lica drugih osoba kako bi znalo reagirati na situaciju.  S 6 mjeseci počinje slogovanje. S 9 mjeseci ih izgovara uz razumijevanje značenja („pa-pa“ – kad netko odlazi). Izgovara prve riječi koje povezuje s određenim osobama, predmetima, situacijama. S 12 mjesci javlja se prva riječ sa značenjem.
1 DO 2 GODINE
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Sposobno je stajati, sagnuti se, puzati na koljenima. Hoda uz pridržavanje, a nakon 15 mjeseci i samostalno. Šara, baca predmete, stavlja igračke u kutiju, lista slikovnice. S 18 mjeseci šuta loptu, gradi toranj od kocaka.Upoznaje okolinu istraživanjem i manipuliranjem (rastavlja, sastavlja, okreće, baca, hvata, udara predmete kako bi ustanovio njihova svojstva). Pažnja je usmjerena na događaje i pojave koji potiču na istraživanje. Eksperimentira na različite načine kako bi došlo do željenog učinka ili riješilo problem. Shvaća da svaki predmet, pojava i osoba imaju ime. Može oponašati radnje koje je vidjelo/doživjelo puno ranije. Shvaća da postoji predmet koji mu trenutno nije u vidokrugu. Pamti događaje koji su se dogodili i prije tjedan dana, a kako se bliži drugoj godini razvija pamćenje dosjećanjem. Prepoznje predmete izvan konteksta u kojima ih je vidjelo. Može pamtiti i oponašati i slijed od 3 radnje.Pokazuje ljubav osmijesima, zagrljajima, trčanjem prema voljenoj osobi. Pokazuje ljutnju – mršti se, viče, plače. Pokazuje ponos pri novom postignuću. Zna svoje ime, je li dječak ili djevojčica, da je dijete. Prkosnim ponašanjem ispituje granice odraslih. Pokazuje veći interes za drugu djecu i paralelnu igru. Često ulazi u sukobe s drugom djecom zbog igračaka. Pokazuje empatiju prema drugoj djeci (tješi ih davanjem igračke). Prepoznaje poznate mu osobe na fotografijama. Igra je funkcionalna, konstruktivna i simbolička.(više o vrstama igre u članku Dječja igra u odnosu na dob).Počinje izgovarati svoje prve riječi sa značenjem. Potkraj druge godine izgovara dvije ili više riječi u verbalni iskaz i razumije složenije naloge. Ponavlja riječi koje čuje, kao i zvukove i glasove životinja, predmeta. Pokazuje da razumije kad imenujemo neki predmet i tražimo da ga uzme ili pokaže. Rabi nekoliko riječi, ali razumije puno više. Prve riječi su uglavnom imenice kojima imenuje osobe u svom životu, drage predmete, životinje i slično. Potkraj druge godine rabi negacije, rječice da i ne, pokazne zamjenice ovo, to, opisne pridjeve veliki i mali, imenuje neke dijelove tijela. Riječima traži jesti, piti, igračku.
2 DO 3 GODINE
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Stoji na jednoj nozi uz pridržavanje. Može čučnuti i ustati bez pomoći. Može održavati ravnotežu dok stoji na povišenim predmetima, površinama. Uspinje se i silazi stubama (pridružuje stopalo jedno k drugome na svakoj stubi kad zakorači). Može hodati naprijed, unazad, na stranu, mijenati smjer u hodu. Trči ukočeno, ali potkraj druge godine lakše se zaustavlja i mijenja smjer kretanja. Baca predmete iz ručnog zgloba, a kasnije zamahom ruke. Baca ih u određenom smjeru. Skače s niže povišene površine. S 3 godine može sagraditi toranj s više od 5 kocaka. Samostalno oblači jednostavne odjevne predmete i obuću. Može koristiti škare. Može koristiti pribor za jelo, osim noža. Olovku drži cijelom šakom i može povlačiti linije, uglavnom šara.Prepoznaje osnovna svojstva predmeta i pojava. Aktivno istražuje – manipulira predmetima i traži rješenja za problemske situacije. Ima kratku pažnju, ali usredotočava se na predmete i pojave koji mu pobuđuju interes. Može sastaviti cjelinu od nekoliko dijelova. Svrstava predmete prema jednom svojstvu. Iako ih točno ne imenuje, raspoznaje boje. Razumije i koristi riječi koje označavaju prostor i vrijeme (sad, poslije, ovdje, iznad, ispod, iza…). Stječe osjećaj za količinu (do 3 predmeta, malo, puno). Prepričava doživljene događaje.  Česti su sukobi s roditeljima zbog njihovih zahtjeva prema djeci (opiru se da odrasli čine sve umjesto njih i prkosna su – želja za samostalnošću). Izražava veliku želju da stvari čini bez pomoći drugih. Često je i rivalstvo s drugom djecom i ljubomora. Javlja se empatija za druge, prihvaćanjem tuđe uloge. Ne raspoznaje je li nešto dobro ili loše te ne osjeća krivlnju osim pred osobama koje su određene postupke proglasile pogrešnima. Do treće godine uspješno najavljuje da mora obaviti nuždu te je sposobno samostalno otići na zahod. Počinje postupan razvoj odgode zadovoljenja vlastitih potreba. Često je poslušno samo zato što uživa u odobravanju. Uči oponašanjem bliskih osoba. Sposobno je prihvatiti kraće rastanke bez burnog reagiranja. Služi se rečenicama od 3 do 4 riječi.
Postavlja pitanja sa ‘što?’ i ‘gdje?’
Odgovara na pitanja s ‘da’ i ‘ne’.
Pravilno upotrebljava zamjenice: ja i ti. 
Pravilno koristi množinu imenica i glagola.
Zna imenovati gotovo sve predmete koji ga okružuju.
Zna verbalno tražiti predmet.
3 DO 4 GODINE
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Stoji samostalno na jednoj nozi, hoda na prstima. Hoda po crti, penje se i silazi stubama stavljajući nogu pred nogu. Spretno trči, može se naglo zaustaviti i promijeniti smjer kretanja. Penje se i silazi s prepreka. Može poskakivati na jednoj nozi. Baca loptu u odrešenom smjeru, hvata je s obje ruke, udara je nogom. Moće sagraditi toranj s do 10 kocaka. Spretno se igra s umetaljkama, nizalicama, reže škarama. Samostalno nalijeva iz vrča s obje ruke i koristi nož u svrhu mazanja namaza. Drži olovku s tri prsta.Svojstva predmeta raspoznaje neposrednim baratanjem i isprobavanjem svojstava, promatranjem, slušanjem, doživljavanjem. Može pratiti veći broj podražaja. Svi misaoni procesi usmjereni su na praktično djelovanje. Razlikuje 6 boja, imenuje 3. Mehanički broji do 10. Zna osnovne okuse. Prepoznaje suprotnosti: malo-veliko, suho-mokro, meko-tvrdo, toplo-hladno… Pamti prepoznavanjem više nego dosjećanjem. Probleme rješava aktivnim isprobavanjem. Koristi već poznate spoznaje na nov način.  Ljutnja se manifestira: ugrizima, guranjem, štipanjem, pljuvanjem, vrištanjem, bacanjem na pod, lupanjem… Ljubomora je na vrhuncu, pogotovo između braće i sestara. Lakše podnosi rastanke, pogotovo ako je na njih unaprijed upozoreno, pripremljeno. Iskazuje primjećivanje i razumijevanje sve više razlika u spolnom identitetu (dječak, djevojčica – prema odjeći, igračkama, dužini kose i slično). Zna svoje ime. Pokazuje veći interes za svoje tijelo i njegovo funkcioniranje. Razumije pojam uspjeha i neuspjeha te ih iskazuje. Natječe se s drugima u želji za samopotvrđivanjem.Služi se višečlanim rečenicama, uglavnom gramatički točno. Razumije zapovijedi koje uključuju više od dva pojma. Razumije upotrebu negacije i koristi je. Razumije i koristi iskaze o prošlim i budućim radnjama. Zna reći svoje ime i prezime.
Postavlja pitanja služeći se riječima: zašto? što? tko? kada?.
Koristi sve vrste riječi u govoru.
4 DO 5 GODINA
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Može stajati na nozi 3 sekunde. Sjedi prekriženih nogu. Hoda sigurno i prekoračuje prepreke. Teško preskakuje prepreke. Baca loptu jednom rukom. Gradi toranj od 10 i više kocaka. Šilji olovke samostalno, reže papir po ravnoj crti. Nalijeva iz vrča jednom rukom. Zakopčava patentni zatvarač, kopča gumbe. Pravilno drži olovku. Vozi tricikl. Spretnije je u sportu, posebno igrama loptom. Početak razvoja planiranog usmjeravanja pažnje. Početak predodđbenog mišljenja. Uočava zajednička svojstva predmeta, svrstava ili izdvaja na osnovi jednog svojstva, stvara nadređene i podređene pojmove predmeta i bića iz okoline, uz pomoć odraslih. Razlikuje i imenuje sve osnoven boje, prepoznaje ostale. Svrstava predmete prema obliku, boji, veličini. Imenuje geometrijske oblike. Razlikuje prostorne (gore, dolje, iza, na vrhu..) i vremenske (jutro, nevaečer, kasnije…) odnose. Mehaničko brojeneje do 10 i više. Pamti redoslijed događaja u danu. Uočava probleme u socijalnim situacijama te traži rješenja pretpostavljanjem, uspoređivanjem i ciljano.Pojavljuje se strah od imaginarnih bića, a stime i noćne more. Ljutnja se javlja najčešće zbog prepreka, teškoća u igri ili kažnjavanja. Ljutnja se manifestira: verbalnom agresijom, prijetnjama, ruganjem, nanošenjem fizičke povrede ili štete sebi i drugima. Često se smije tuđoj nespretnosti ili neuspjehu. Zna svoje ime i prezime, mjesto u kojem živi, spol, informacije o članovima obitelji. Uspoređivanjem s drugom djecom procjenjuje vlastiti uspjeh. Pokušava prihvatiti neuspjeh. Radije je u društvu s djecom nego s odraslima. Može poštivati unaprijed dogovorena pravila.Služi se vremenskim i uzročnim rečenicama.
Može ispričati kraći slijed događaja.
Koristi odnosne zamjenice, priloge i brojeve.
5 DO 6 GODINA
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Stoji na jednoj nozi zavorenih očiju. Može dotaknuti nožne prste bez savijanja koljena. Može hodati ravnom linijom. Prekoračuje prepreke u visini koljena. Skače u vis i u dalj. Uspješno se penje i silazi ljestvama. Objema rukama hvata loptu. Baca u željeni cilj na 3 metra. Škarama izrezuje jednostavnije oblike. Modelira predmete od gline i plastelina. Uspješno povlači vodoravne i okomite linije. Precrtava po modelu jednostavnije geometrijske oblike. Očito je je li dešnjak ili ljevak. Može napraviti kolut unaprijed. Može pratiti glazbeni ritam.Povećava se trajanje pozornosti. Lakše se usredotočuje na važne aspekte pri izvršavanju zadatka u odnosu na nevažne. Počinje razumijevati prirodne ojave i društvene odnose. Stvara klaase i hijerarhiju poznatih sadržaja. Razlikuje sve boje. Razlikuje vremenske odnose (danas/sutra). Imenuje dane u tjednu iako se još vrmenski ne orijentira po danima. Razlikuje doba dana. Mehanički broji više od 12. Usavršava namjerno pamćenje. Pri rješavanju problema prvo planira. Iskazuje sve veću znatiželju, postavlja pitanja, istražuje principe na koji određeni predmeti i pojave funkcioniraju.Smanjuje se strah od imaginarnih bića, a povećavaju se stvarni strahovi (od boli, od padova, od opasnih životinja…). Ljutnja se sve manje manifestira u agresivnim ponašanjima, a sve više kroz ruganje, psovanje, verbalnu agresiju. Vrlo je osjetljivo naa kritiku te izbjegava situacije u kojima bi moglo doživjeti neuspjeh. Sposobno je kontrolirati vlastito ponašanje. Sve više pokazuje želju za samostalnošću, iako mu godi prisutnost odraslog da ga uvaži, pohvali na uspješno obavljenom zadatku. Uspostavlja prva prijateljstva, surađuje s drugom djecom, pokazuje empatiju, poštuje tuđa prava. Ponaša se zaštitnički prema braći ili sestrama. Povećava se otpor prema odraslim osobama i tvrdoglavost.  Može samo prepričati priču.
Koristi složene rečenice.
Pravilno koristi gramatiku.
Pravilno primjenjuje nepravilne oblike glagola i imenica.
Pravilno izgovara sve glasove.
6 DO 7 GODINA
TJELESNI RAZVOJSPOZNAJNI RAZVOJSOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJGOVORNI RAZVOJ
Hoda po ravnoj liniji. Istovremeno može trčati i bacati loptu. Skače u vis i u dalj sa zaletom. Baca loptu i hvata je. Spretnije izrezuje složenije oblike. Pravilno i sigurno rabi olovku. Precrtava složenije geometrijske oblike.Namjerno spoznaje i istražuje detalje u okolini. Usredotočenost na zadatak može trajati otprilike 15 minuta.  Definira pojmove prema višem rodnom pojmu (npr. pas – životinja). Uočava uzročno-posljedične veze među predmetima. Razlikuje stvarno od nestvarnog. Razlikuje i imenuje sve boje i njihove nijanse. Imenuje,, mjeri i uspoređuje veličine i količine. Razlikuje geometrijske likove i geometrijska tijela. Pravilno koristi vremenske oznake (jučer, danas, sutra, prije, poslije, sada). Imenuje dane u tjednu i zna njihov redoslijed. Imenuje godišnja doba i njihove karakteristike. Mehanički broji do 30. Može zbrajati i oduzimati do 10. Kod zapamćivanja koriste ponavljanje i organizaciju elemenata  povezujući ih s nekom slikom ili pričom. Povećava se točnost i opseg pamćenja te bolje pamti ono što ga zanima. U rješavanju problema iskazuje kreativnost i sve veći broj ideja.Pokazuje strah od imaginarnih stvari te se pojačava strah od gubitka voljenih osoba ili samoće. Ljutnja se sve više izražava verbalno. Samokontrola emocija je sve uspješnija te je sve svjesnije negativnih posljedica pretjeranog emocionalnog reagiranja. Dijete se sve više uspoređuje i vrednuje u odnosu na svoje vršnjake. Iako lakše podnosi neuspjeh, posebno je sklon usvajanju osjećaja bespomoćnosti, nesposobnosti i da ne vrijedi kao osoba ukoliko ga se često kritizira. Sposobno je predvidjeti tijek određene aktivnosti te je provesti na taj način. Potpuno je samostalno u zadovoljavanju fizioloških potreba. Pokazuje sve veći interes za suradnju s vršnjacima. Sukobi su česti, ali kratkotrajni jer je spremno na dogovor i kompromis. Svaki čin procjenjuje po njegovim posljedicaa, a ne po namjeri.U govoru koristi raznolik sadržaj. Pravilno izgovara glasove. Ima usvojene predvještine čitanja i pisanja.