Bojanje – da ili ne?

Iako mnogi stručnjaci tvrde da bojanje ograničava slobodu i kreativnost djeteta, ono također ima i brojne prednosti za cjelokupan razvoj djeteta.

Bojanjem se razvijaju i usavršavaju vještine fine motorike čiji je razvoj preduvjet za lakše svladavanje vještine pisanja u sklopu pripreme za školu. Također, djeca uče imenovati i razlikovati boje. Potiče kreativnost, ukoliko se od djeteta ne traži da realno oboji zadane crteže već po vlastitoj želji i odluci pri čemu ono ima mogućnost na papiru prikazati svoj svijet mašte. Budući da bojanke zahtijevaju poštivanje određenih pravila i strukture (bojanje unutar linija, određene boje), uče disciplini, samokontroli, koncentraciji, preciznosti. U slučaju uspješnog izvršavanja zadatka (bojanja prema predlošku ili zadanim uputama) izaziva osjećaj uspjeha, zadovoljstva te razvija samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi. Ima i terapeutske učinke jer je dokazano da djeluje opuštajuće i smirujuće na dijete.

Međutim, osim bojanki i bojanja, djetetu je važno pružiti mogućnost i za slobodnim crtanjem jer samo bojanje može mu s vremenom stvoriti lažni dojam postignuća. Dok bojanjem dijete uči biti precizno i poštivati pravila, slobodno crtanje  u pravom smislu razvija njegovu kreativnost i potiče ga da se izrazi likovno (šaranjem i crtanjem prikazuje svoj doživljaj svijeta) te govorno (objašnjavanjem crteža ili prepričavanjem i opisivanjem situacija na crtežu).