Slikovnica – svrha, vrste i funkcije

Slikovnica je knjiga s ilustracijama, namijenjena te svojim estetskim i odgojno-obrazovnim kvalitetama prilagođena djeci.

„Svrha je slikovnice pomoći djetetu otkriti svijet i medij pisane riječi; razvija spoznajni svijet djeteta; izaziva emocije; razvija govor i bogati fond riječi; zadovoljava potrebu za novim. Pokazuje odnose u ljudskoj okolini, pomaže sposobnosti pamćenja i zapamćivanja logičkih odnosa. Predočuje pojave koje dijete ne susreće, tehnička dostignuća, prometna sredstva. Navikava na uporabu knjige, razvija potrebu za njom, pruža djeci da vide očima umjetnika.“

Zalar, D., Kovač-Prugovečki i Zalar, Z. (2009.)

Vrste slikovnica prema B. Majhut i D. Zalar (2008)

Multifunkcionalnost slikovnice

Sve navedene funkcije iz grafičkog prikaza međusobno se nadopunjuju i isprepliću, a posebno govorno-jezična koja se ostvaruje u svim funkcijama te zabavna bez koje ostvarenje nijedne navedene funkcije ne bi bilo moguće.

Problemske slikovnice

Za razliku od većine slikovnica, problemske slikovnice pokušavaju prikazati kako svakodnevne situacije i život mogu imati i ružnu, negativnu stranu te da svaka priča ne mora nužno imati sretan završetak, ali istovremeno da u svakoj situaciji možemo pokušati potražiti rješenje koje nam najbolje odgovara. Teme problemskih situacija raznolike su: od učenja o održavanju zdravlja i higijenskih navika, o primjerenom ponašanju i prihvaćanju svojih i tuđih osjećaja, socijalnim odnosima…pa sve do nošenja s gubitkom voljenih osoba ili kućnih ljubimaca, rastave roditelja, zlostavljanja. Budući da svako dijete određenu situaciju doživljava i interpretira na vlastiti način, a uglavnom je u ovako ranoj dobi teško izverbalizirati problem i postaviti „prava“ pitanja kako bi dijete bolje shvatilo situaciju, problemska slikovnica zna biti vrlo korisno pomagalo. Kvalitetne problemske slikovnice, osim što opisuju široki raspon svakodnevnih problemskih situacija, kroz priču djetetu omogućavaju uvid u drugačiji pristup problemu, prihvaćanje i primjenu primjerenog rješenja.

Primjeri problemskih slikovnica:

Kako odabrati kvalitetnu slikovnicu?

Kvalitetna slikovnica:

  • Primjerena je dobi djeteta (uzrastu) – tematski i sigurna za korištenje
  • Estetski je privlačna
  • Ima edukativnu vrijednost
  • Sadrži realne ilustracije i slike pojmova koje objašnjavaju
  • Ima jasan, zanimljiv tekst (pravopisno i gramatički točan u skladu s književnim jezikom)
  • Pisana je dovoljno velikim slovima da dijete vizualno može povezati slovo s glasom (za djecu starije predškolske dobi – predčitalačke vještine)
  • U skladu je s trenutnim interesima i potrebama djeteta…

Tekst treba biti prilagođen djetetovoj sposobnosti razumijevanja poruke koju prenosi, zanimljiv, smislen, pisan jasnim i pravilnim jezikom. Ilustracije trebaju biti skladnih boja i estetski vrijedne, realne kada pojašnjavaju pojmove, a maštovite kada obogaćuju doživljaj. Važno je i pitanje kakve poruke djetetu prenose, primjerice o stereotipima (primjerice spolnim). I oprema je važna. Slikovnica treba biti čvrsta, otporna na habanje, bez oštrih dijelova kartona, a slova jasna i dovoljno velika za percipiranje i čitanje. Za djecu u prvim godinama života važno je da je boja na slikovnicama postojana i neotrovna jer djeca te dobi ispituju svijet i opipom, a slikovnice često “proučavaju“ stavljajući ih u usta. (Stričević, 2006.)

Primjerenost slikovnice uzrastu djeteta

DOB DJETETAPRIMJERENOST SLIKOVNICE
      U PRVOJ GODINIslikovnice igračke s čim stvarnijim ilustracijama, slikama, a s čim manje detalja maštovitih oblika, od mekanih materijala – lagane za držanje i listanje (izrađene od materijala poput kartona, spužve, plastike, različitih tkanina)interaktivne (mogu se otvarati prozorčići i vrata, micati podloge, vrtjeti krugovi i slično) slikovnice manjeg formataslikovnice s pjesmicama i brojalicama jer dijete tada intenzivno razvija slušnu percepciju
    U DRUGOJ GODINIslikovnice s malo kratkog teksta  te jednostavnim, šarenim ilustracijamabrojalicama u kojima se tekst ponavljaod mekih, trajnih, lako savitljivih materijala slikovnice koje sadrže priču (jer sada sadržavaju priču s određenim, jednostavnim temama koje djeca razumiju – životinje, higijena, svađe, prinova u obitelji)
  U TREĆOJ GODINIslikovnice i ilustrirane knjige koje govore o okolini, životinjama, svakodnevnom životu (jednostavnije situacije i radnje poznate djetetu)naglasak na razlikovanje dobrog od zla
  U ČETVRTOJ GODINIjednostavne priče s jednostavnim fabulama u kojima djeca već mogu predviđati što će se dogoditi, a završavaju sretno ili su šaljive
  U PETOJ I ŠESTOJ GODINIu petoj i šestoj godini dijete ima već šire spoznaje o svijetu i životu, svakodnevnim te određenim problemskim situacijama, ima veću sposobnost zadržavanja pozornosti te može pratiti složenije zaplete, međutim fotografije/slike/ilustracije i dalje su vrlo važne za razumijevanje i zadržavanje interesa za pričuvrlo su prikladne basne, bajke i općenito priče s poukama

NAPOMENA: Navedena podjela po dobi/uzrastu relativna je budući da sposobnosti djece nerijetko ovise o više povezanih čimbenika, a ne samo o kronološkoj dobi djeteta.

Literatura:

Crnković, M. i D. Težak. 2002. Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955. g. Zagreb: Znanje.

Čačko, P. (2000). Slikovnica, njezina definicija i funkcije. Kakva knjiga je slikovnica, Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 12-17.

Majhut, B. i D. Zalar. 2008. „Slikovnica“. U Hrvatska književna enciklopedija (u tisku) https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343733 (2011-11-10).

Nikolajeva, M. 2003. „Verbal And Visual Literacy: The Role of Picturebooks in the Reading Experience of Young Children“.