Važnost čitanja djeci

Kada je najbolje početi čitati djeci?

Za čitanje djeci nikada nije prerano jer za svaku određenu dob djeteta postoje različite vrste primjerenih slikovnica, knjiga, priča.

Djeci možemo čitati od samog rođenja jer ih time potičemo da od najranije dobi već razvijaju i koriste svoja osjetila (sluh – zvukovi iz priče, glas osobe koja čita, rime, riječi……, vid – prepoznavanje predmeta iz slikovnica, imenovanje…, dodir – pokazivanjem pojmova, opipavanjem taktilnih podražaja iz slikovnice). Ekspresivnim čitanjem na glas, već od najranije dobi možemo razvijati prve forme „govora“ – gugutanje, oponašanje zvukova i glasovno eksperimentiranje. Najvažnije je, međutim, da pokazivanjem interesa za čitanjem te, još važnije, emocionalnim povezivanjem s djetetom za vrijeme čitanja, kod njega razvijamo ugodne asocijacije i ljubav prema knjizi i čitanju.

Budući da djeca ne vole rastanak s roditeljem prije spavanja, čitanjem se vrlo lako mogu umiriti, opustiti te usred priče i zaspati. Čitati možete u bilo koje doba, kada ste (i dijete i roditelj) za to raspoloženi, a trajanje pričanja priče treba ograničiti na vrijeme dok traje interes djeteta. Postoje i brojni načini da se interes djeteta za priču dodatno potakne i produži (pogledati u sljedećem poglavlju „Kako čitati djeci?“), međutim nikada ga ne treba prisiljavati na slušanje priče ukoliko to ne želi.

Zašto im je važno čitati?

Kako čitati djeci?

Uloga odgojitelja/roditelja u poticanju djetetova interesa za slikovnicu i čitanje

  • Organizacija različitih, zanimljivih aktivnosti i igara vezanih za knjigu i čitanje, razvoj predčitalačkih vještina (učenje kroz igru)
  • Posjet knjižnici i upoznavanje s postupcima kao što su: učlanjivanje, čuvanje članske iskaznice, traženje određene knjige, posuđivanje, vraćanje u propisanom period (osim poticanja interesa za knjigom, ove aktivnosti za dijete mogu biti i veliki poticaj za razvoj samostalnosti, odgovornosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi)
  • Osvještavanje i informiranje roditelja o važnosti i dobrobiti čitanja djetetu i s djetetom od najranije dobi (na individulnim razgovorima, putem letaka, brošura, panoa, roditeljskih sastanaka, radionica…)
  • Biti primjer djetetu: često uzimati knjige u ruke s radošću, koristiti ih u radu s djecom, pokazivati oduševljenje i radost pri čitanju
  • Uređivanje i organizacija prostora da su raznovrsne knjige/slikovnice uvijek dostupne djeci te im pokazati kako se njima služi, uputiti ih što se u njima nalazi. Centar slikovnice/za čitanje ili za poticanje predčitalačkih aktivnosti treba biti zanimljiv, ugodan i poticajan kako bi pozivao djecu na aktivnost. Osim materijala za čitanje, takav centar trebao bi sadržavati i mnogobrojne druge poticaje za razvijanje predčitalačkih vještina jer ne vole sva djeca čitati slikovnice.
  • Prokativnost i angažiranje odgojitelja koji djecu poziva na igru i potiče ih, ali ih ne prisiljava, prilagođava aktivnosti kako bi zainteresirao svako dijete prema njegovim individualnim potrebama i intresima
  • gostovanje autora slikovnica, roditelja zainteresirane da pročitaju priču skupini ili u suradnji s djecom i odgojiteljima istu izrade (radionica)
  • …..