Rješavanje stresnih situacija

Cilj: osvijestiti učestalost stresnih situacija u odgojno-obrazovnom radu, ojačati vlastite kompetencije u nošenju sa stresnim situacijama kroz razmjenu iskustava

Svi znamo koliko rad s ljudima može biti zahtjevan i stresan. Budući da se odgojitelji gotovo svakodnevno nađu u nekoj od takvih situacija (više ili manje stresnih), radionica je zamišljena na način da navedemo čim više primjera stresnih situacija s kojima se često susrećete te zajedno dođemo do ideja kako se najbolje s njima nositi i što u određenoj situaciji poduzeti.

Aktivnost:

Odgojitelji su podijeljeni u 3 grupe i svaka dobiva primjer jedne stresne situacije vezane za rad u predškolskom sustavu te ga ima zadatak riješiti kroz raspravu navodeći čim više produktivnih mogućnosti/rješenja. Nakon zapisivanja svih mogućih rješenja, predstavnik grupe ih iznosi pred svim odgojiteljima te su odgojitelji iz drugih grupa pozvani da se slože,  usprotive ili dodaju još neka moguća rješenja.

Situacija 1:

U skupini imate dijete s teškoćama u razvoju. Dječaka najčešće u vrtić dovodi baka jer roditeljima nije zgodno zbog njihovog radnog vremena niti zbog lokacije radnog mjesta. Baka ne razumije djetetovu posebnu potrebu, a s njom o tome ne biste niti trebali diskutirati. Roditelji se rijetko odazivaju na individualne sastanke, a kad to učine, niječu postojanje ikakvog problema.

Kako se osjećate?

Što mislite i o čemu razmišljate?

Kako se ponašate?

Situacija 2:

Djevojčica u vrtićkoj skupini je dijete samohrane majke. Roditelji su razvedeni, a otac nikad ne dolazi po dijete u vrtić. Majka je zaposlena i kada dođe po kćer u vrtić ne uspijevate uspostaviti dublju komunikaciju, već je to samo površna izmjena nužnih informacija. Majka se ne odaziva na individualne sastanke što opravdava nedostatkom vremena uslijed svog prenatrpanog rasporeda. Djeluje nezainteresirano za sva događanja u vrtiću te ignorira obavijesti u kutiću za roditelje.

Kako se osjećate?

Što mislite i o čemu razmišljate?

Kako se ponašate?

Situacija 3:

U skupini imate dječaka koji kasni u govorno-jezičnom razvoju te zbog nemogućnosti ostvarivanja uspješne verbalne komunikacije često ulazi u sukobe s drugom djecom. U nekoliko je situacija bio izrazito agresivan i ozlijedio drugo dijete. S roditeljima ste razgovarali o odgojnim postupcima i ustanovili da oni postupci koje koriste kod kuće nisu primjereni. Roditelji prihvaćaju vaše sugestije, ali se teško nose s razvojnom teškoćom svog djeteta i ne postupaju ispravno.

Kako se osjećate?

Što mislite i o čemu razmišljate?

Kako se ponašate?

Ukoliko ostane vremena, odgojitelji mogu sami navesti još primjera stresnih situacija koje su i sami doživjeli, načine na koji su ih riješili ili tražiti savjet kako riješiti određene druge  situacije.