Karakteristike spoznajnog razvoja

Spoznajni razvoj odnosi se na kognitivne sposobnosti i procese koji podrazumijevaju: razvoj osjeta i percepcije, stvaranje pojmova i uočavanje veza i odnosa među predmetima i pojavama, razvoj kritičkog mišljenja i samostalno rješavanje problema, logičko zaključivanje, razvoj pažnje, koncentracije i pamćenja.

Spoznajni razvoj omogućava shvaćanje osnova matematike (odnosi među količinama, pojam broja, brojevni niz, zbrajanje i oduzimanje) i prirode i društva (promjene u prirodi, godišnja doba, zanimanja, promet i slične nastavne cjeline).

Kako poticati spoznajni razvoj?

  • Omogućite djetetu čim više istraživačkih aktivnosti i prilika da uči kroz iskustvo i stječe nove spoznaje (izvođenje eksperimenata, upoznavanje različitih materijala, pojava – zaključivanje…).
  • Uključite ga u čim više životno-praktičnih i radnih aktivnosti preimjerenih njegovoj dobi.
  • Poučite ga pravilima ponašanja u različitim situacijama.
  • Potičite ga nenasilno rješavanje sukoba.
  • Pružite mu okolinu za različite aktivnosti s ciljem poticanja psihičkih funkcija (osjet, percepcija, mašta, pamćenje, koncentracija, kritičko i logičko mišljenje…).
  • Pružite mu okolinu i sredstva s ciljem uočavanja veza i odnosa među predmetima.