Razvojne mape djece

Individualna razvojna mapa prikaz je razvoja (napredak, promjene i odstupanja) djeteta od polaska u vrtić do upisa u osnovnu školu. Odgojiteljima i roditeljima služi za dokumentiranje kao orijentacijski okvir za praćenje razvoja djeteta. Odgojitelju služi za planiranje i organiziranje aktivnosti s ciljem optimalnog razvoja svih kapaciteta djeteta, a roditelju u konačnici i kao uspomena na vrtićke dane djeteta. Služi za dokumentiranje dječjih iskustava, kompetencija i vještina te se često koristi pri prijelazu u viši stupanj obrazovanja, (npr. razvojne mape se danas često koriste pri upisu djeteta iz vrtića u školu jer učiteljima pokazuju sposobnosti i interese djeteta). Razvojna mapa djeteta zapravo je fascikl ili registrator u koji se ulažu različiti sadržaji specifični za određeno dijete.

Razvojna mapa može sadržavati sljedeće:

 • osnovne podatke o djetetu (ime i prezime, datum rođenja, dob, imena roditelja/braće/sestara, datum upisa u vrtić…)
 • fotografije (sebe, članova obitelji, najboljih prijatelja, kućnih ljubimaca, omiljene hrane, omiljene igre ili igračke…)
 • otisak dlana ili stopala na početku svake pedagoške godine kako bi dijete uspoređivalo veličinu i pratilo svoj rast
 • fotografije djetetovih prvih aktivnosti za vrijeme procesa prilagodbe u vrtiću (prvi ručak, prvo spavanje, prvo uključivanje u igru…)
 • važne datume (popraćene fotografijama ili dječjim radovima npr. dječji rođendani, Dan jabuka, Maškare, Valentinovo, Božić, odlasci na izlete, razne posjete…)
 • antropometrijske podatke na početku i kraju pedagoške godine
 • diplome i potvrdnice za sudjelovanje u različitim igrama, kraćim programima, sportskim i drugim aktivnostima u vrtiću i izvan vrtića
 • fotografije djeteta u svakodnevnim aktivnostima u vrtiću
 • fotografije djeteta prilikom proslave svakog svog rođendana, nastupa, završnih priredbi…
 • fotografije radionica s roditeljima ili boravak roditelja u skupini
 • zajednički radovi roditelja i djece kod kuće
 • pisana zapažanja i bilješke odgojitelja o djetetu – fotografije s opisom djeteta u aktivnosti
 • izjave djeteta u određenoj aktivnosti ili prilikom intervjua s ciljanom temom
 • video i audio snimke (CD, DVD)
 • dječji radovi (likovni, dvodimenzionalni na papiru ili fotografije radova)
 • riječi djetetove najdraže pjesmice, priče, brojalice…
 • radni listovi za pripremu za školu
 • protokoli za praćenje razvoja djeteta

Dokumentiranje pomoću razvojne mape je jednostavno: djeca u tome uživaju i vrlo lako mogu vidjeti vlastiti uspjeh i napredak.

 • Dijete spoznaje što može i zna, samo procjenjuje svoje znaje (samo odabire što će staviti u svou mapu).
 • Mapa potiče komunikaciju na različitim razinama: pismeno, kreativno kada se ne osjeća dovoljno sigurno da bi se izrazilo verbalno (može koristiti sve što mu je na raspolaganju, bez ograničenja i na taj način može istaknuti svoju kreativnost).
 • Potiče interes za učenjem te pridonosi razvoju pozitivne slike o sebi.

Kako refleksija na sadržaj u mapi pomaže djetetu u stvaranju pozitivne slike o sebi?

Sloboda izražavanja potiče samopouzdanje. Na koji način?

 • Dijete se bolje osjeća kada može kroz crtež reći što želi, voli/ne voli, što ga smeta – dječji rad može pokazati stvari koje inače možda ne bismo otkrili.   
 • Odgojitelj prihvaća dječje izjave, radove bez osuđivanja. Izjave i radovi se dokumentiraju takvi kakvi jesu, bez obzira na gramatičku, pravopisnu točnost ili slično.
 • Potiču se pozitivne teme zbog kojih se i djeca dobro osjećaju („Moje dobro djelo”, „Ja volim…”)
 • Dijete pregledava mapu, vidi svoja postignuća za koja je sam odlučio da će ih smjestiti u mapu, ponosan je na njih, pokazuje ih prijateljima – postaje svjestan svojih unutrašnjih osjećaja i vrijednosti.